Тестови

Published 19. марта 2013. by biljanasb74

1.   Када кроз жицу дужине 50m протиче струја    јачине 1А, на њеним  крајевима је разлика потенцијала 0,1V. Колика је површина попречног пресека жице ако је направљена од сребра .

2. Одреди еквивалентни отпор а) редно и б) паралелно везаних отпорника од 100Ω и 50Ω.

3. За које време ће струја јачине 3А извршити рад од 3000Ј ако протиче кроз проводник на чијим крајевима постоји разлика потенцијала 100V?

4. На електрични извор електромоторне силе 2,1V и унутрачњег отпора 0,1Ω прикључен је потрошач отпора 2Ω. Одредити јачину струје у колу.

5. Две наелектрисане куглице привлаче се силом интензитета 4*10-6N. Куглице се налазе на растојању 2m. Колико износи наелектрисање једне куглице ако је наелектрисање друге  +16* 10-6C. Куглице су у ваздуху

1. Одреди еквивалентни отпор а) редно и б) паралелно везаних отпорника од 36Ω и 30Ω.

2. При протицању струје јачине 5А кроз проводник, за 20s струја изврши рад од 15kJ. На колики напон је прикључен проводник?

3. Колика треба да буде површина попречног пресека гвоздене телефонске жице дужине 400m, да би јој отпор био 40kΩ Специфични отпор гвожђа је 12*10-8Ωm?

4. Две куглице су наелектрисане количинама наелектрисања 5*10-7C и -5*10-7 C. Колико је растојање међу куглицама ако се оне налазе у ваздуху? Сила узајамног деловања куглица је интензитета    9*10-5N.

5. Кроз коло које има извор електромоторна силе 10V протиче струја јачине 0,5А. Колики је унутрашњи отпор извора ако је отпор потрошача 19Ω и колика је струја кратког споја

Занимљивости…

Published 13. марта 2013. by biljanasb74

Физичари на ручку

Прича која следи ће вам помоћи да запамтите имена неких славних физичара и називе појединих јединица. Сваки додатак причи је добродошао!

Једног дана сви славни физичари скупили су се на ручку.

Срећом, конобар је био студент физике који је своја запажања записао и она су сада пред вама:

– Сви су гравитирали према Њутну, али је он само кружио около константном брзином и није показивао никакве реакције.

– Ајнштајну је време проведено на ручку било релативно добро.

– Паскал је био под великим притиском и нимало није уживао.

– Ом је провео већи део ручка пружајући отпор Амперовом мишљењу острујама и актуелним догађајима.

Кирхоф се упетљао у жице од неких струјних кола.

Волта је мислио да одабрано друштво има велики потенцијал.

– Херц је са великом фреквенцијом посећивао сто са јелом неколико пута у минути.

Де Брољ је стајао и таласао.

Пупин је цело вече телефонирао.

– Кулон је цело вече био наелектрисан.

Опенхајмер је експлодирао од беса.

– Испоставило се да је Ват врло снажан говорник.

Теслина личност их је магнетски привлачила.

Келвин је са Целзијусом подизао температуру.

Фарадеј је био велики капацитет за храну.

– Хајзенберг је можда био на ручку, а можда и није, био је неодређен.

Киријеви су буквално зрачили од среће и задовољства.

physics_cupcakes